Contact

Contacten

De commissie “Kerkdiensten samen met mensen met een verstandelijke beperking” bestaat uit de volgende leden:

Anneke Ottenhof – voorzitter, telefoon 071 5892642 of mobiel 0612127551,           emailadres: annekeottenhof@casema.nl
Vacature – penningmeester (kandidaten welkom!)
Leen de Witt – bestuurslid, telefoon 071 5416346
Gerda Roest – bestuurslid, telefoon 071 5890965
Robert Sjouke – secretaris, telefoon 06 55196618, emailadres: rwsjouke@gmail.com.

Wilt u wat meer weten over de mogelijkheden om als vrijwilliger een inbreng te leveren of een bijdrage te leveren als donateur, sponsor of anderszins, neemt u dan gerust contact op met de voorzitter of één van de andere bestuursleden.

Het gironummer t.n.v. de Commissie Verstandelijk Gehandicapten Leiderdorp is: 

NL39 INGB 0000 5443 61