Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

Het was een regenachtige dag op zondag de 10e februari en bovendien bleken er nogal wat zieken op Swetterhage te zijn, dus dat leidde tot een wat beperkter bezoek. Niettemin heeft de sfeer er niet onder geleden. Dominee Pieter van den Ende baseerde zijn verhaal op de Bijbeltekst van Exodus 3 en 4. Dat gaat over Mozes die van God de opdracht kreeg om het joodse volk uit Egypte te leiden. Dat zag Mozes helemaal niet zitten omdat hij zich daar zelf niet goed genoeg voor vond. God beloofde hem te steunen en zo begon Mozes toch aan die moeilijke opdracht. Dat is de boodschap voor ons allemaal. Accepteer de uitdagingen van het leven en vertrouw op Zijn hulp. Dan komt het goed. Het Sionkoor onder leiding van Carola Supono droeg met hun enthousiast gezongen liederen bij aan een fijne dienst.

Op 10 maart komen we weer bij elkaar in de Dorpskerk. Dan wordt voorgegaan door pastor Sandra de Ruiter en de muzikale intermezzo’s worden verzorgd door Tim en Mirjam Hermsen.

Kom, al dan niet met uw achterban, naar deze dienst. U bent van harte welkom.