Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

Zondag 13 juni was het alweer de laatste dienst vóór de zomervakantie periode. Het was heerlijk weer en dat en het feit dat er een aantal mensen door ziekte niet konden komen, maakte dat het een rustig bezochte dienst was. Maar daarmee allerminst een saaie dienst. Pastor Roelof van Dijk zorgde voor een goede interactie bij zijn verhaal, gebaseerd op Markus 6: 7 t/m 13 over het op weg gaan. Je eigen pad kiezen en bij tegenslag toch gewoon doorgaan. Met God altijd aan je zijde gaat dat lukken. De koorleden van Aquamarijn zorgden voor mooie, vaak bekende, intermezzo’s, waarbij we werden aangemoedigd daarin mee te zingen.
Een goede afsluiting dus van dit eerste half jaar. In september pakken we de draad weer op.

Dan gaat op zondag 9 september pastor Selma Poppe ons voor en worden de muzikale momenten ingevuld door het Sionkoor onder leiding van Carola Supono. 

Wij wensen al onze bezoekers en verwanten een hele fijne vakantietijd toe en hopen samen met jullie in september in goede moed en gezondheid deze volgende dienst mee te maken. Noteert u dat vast in uw agenda?