Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

De eerste dienst na de vakanties op zondagmiddag 9 september verliep geanimeerd. Ondanks nog lopende vakanties en wat zieken van de bewoners van Swetterhage waren er toch tamelijk veel bezoekers. Pastor Selma Poppe las het bijbelverhaal van Lucas 8: 4-8 voor en sprak daarover met de toehoorders, mede toegelicht aan de hand van diverse attributen zoals wij van haar inmiddels wel kennen. Het Sionkoor onder leiding van Carola Supono maakte het compleet met hun inspirerende gezang. Pastor Selma heeft naast de gebruikelijke voorbeden, in het bijzonder ook een bede voor het herstel van onze zieke pastor Roelof van Dijk uitgesproken. Dit is voor ons allen een grote wens.


De volgende dienst wordt op zondag 14 oktober gehouden. Dan gaat ds. Denise Dijk ons voor en wordt de muzikale inbreng geleverd door de Dorpskerk Cantorij.

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst te bezoeken, al of niet samen met uw (klein)kinderen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!