Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

We zijn het jaar 2019 goed begonnen! Pastor Selma Poppe koos voor de tekst uit Genesis 9:12-18 waarin God de regenboog aan Noach beloofde, als teken van verbondenheid met alle levende wezens. Het geval wilde, dat in de voortuin van de Dorpskerk toevallig ook de regenboogvlag was gehesen. Eigenlijk gaat het om een heel actueel onderwerp in de maatschappij, waarin er veel gesproken wordt over gelijkheid van alle mensen, ongeacht kleur, geslacht of herkomst. Selma illustreerde haar verhaal, zoals zij vaak pleegt te doen, met leuke aansprekende praktische voorbeelden en gebaren. Een geanimeerde dienst waaraan ook de vocale bijdrage van Bep Kaptijn zeer bijdroeg. Helaas was het de laatste keer dat zij voor ons kon zingen en daarom kreeg zij van ons ten afscheid een mooi boeket en een warm applaus.

De volgende dienst wordt op 10 februari gehouden. Dan gaat dominee Pieter van den Ende ons voor en worden de muzikale bijdragen verzorgd door het Sionkoor o.l.v. Carola Supono.

U wordt van harte uitgenodigd deze dienst, al dan niet met uw (klein)kinderen bij te wonen. U zult er zeker door opgebouwd worden.