Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

De dienst van 11 februari was er weer een om van na te genieten. Pastor Selma Poppe vertelde op haar bekende boeiende wijze het verhaal uit Lucas 14: 16-24, dat gaat over het feestmaal waar niemand tijd voor had, waarom uiteindelijk heel veel arme mensen, daklozen en anderen uit de omgeving aan het feest mochten deelnemen. De boodschap: wees dankbaar voor wat je aangeboden wordt en geniet ervan. Het zangkoor Dawwagiem droeg haar muzikale steentje bij met mooie liederen en Bep Verra leverde weer haar inbreng bij de gezamenlijke liederen en de rondgang.

De volgende dienst vindt plaats op zondag 11 maart 2018. Dan gaat ds. Pieter v.d. Ende ons voor en worden de muzikale intermezzo’s verzorgd door het dameskoor uit Katwijk ‘Nieuw Perspectief’. 

U wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen, zomogelijk met uw (klein)kinderen. Het wordt vast en zeker een fijne sfeervolle zondagmiddag.