Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

Wederom onstuimig weer op zondagmiddag 10 maart, maar desondanks waren er voldoende bezoekers om er een geanimeerde dienst van te maken. Pastor Sandra de Ruiter vertelde, uitgaande van de tekst van Deuteronomium 5: 6-15 met onder andere Gods’ geboden, over de noodzaak van wetten en regels in de omgang met elkaar. Hoezeer we elkaar ook de vrijheid gunnen van een eigen mening en wijze van leven, het is toch onontkoombaar dat we in de samenleving vaste afspraken nodig hebben om een sociale en evenwichtige maatschappij in stand te kunnen houden. De muzikale intermezzo’s van Tim Hermsen met muziek en zang werden zeer gewaardeerd en droegen bij aan een fijne dienst.

De volgende dienst wordt gehouden op zondag 14 april. De dienst wordt voorgegaan door dominee Esther de Paauw en muzikaal ondersteund door zangkoor Nieuw Perspectief.

Ongetwijfeld weer een meeslepende dienst. U bent van harte welkom die ook mee te beleven.