Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

De dienst van zondag 11 maart werd door bijzonder veel bezoekers bijgewoond. De dienst werd voorgegaan door,  voor velen een ”oude” bekende te weten, dominee Pieter van der Ende. Zijn verhaal baseerde op de bijbeltekst van Marcus 9, 2-10, die erover gaat, dat Jezus met drie van zijn volgelingen de berg opging en daar sprak met Mozes en Elia en waar zij God’s stem uit de wolk hoorden dat Jezus zijn geliefde zoon is en dat zij naar Hem moeten luisteren.
Er werd aandachtig naar de woorden van de dominee geluisterd en soms werd er ook veel instemming betuigd. Voor en na de preek werden door het koor Nieuw Perspectief mooie liederen ten gehore gebracht. Het was weer een fijne sfeervolle dienst.

De volgende dienst – de Paasdienst – vindt plaats op zondag 8 april 2018. Pastor Roelof van Dijk gaat ons dan voor en de muzikale intermezzo’s worden verzorgd door Tim Harmsen. 

Komt u ook? U en uw (klein)kinderen zijn van harte welkom en het wordt vast en zeker ook weer een fijne, inspirerende zondagmiddag.